R ÜZERİNDE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ BÖLÜM 3: ARIMA MODELLEME

Selamlar, serinin üçüncü yazısına hoşgeldiniz. İlk iki yazıda, Ocak 1966 ve Ekim 1975 yılları arasında Boston’da aylık silahlı soygunların verisini incelemiş ve bu veri üzerinde 2 farklı metod kullanarak tahminlemeler gerçekleştirmiştik. Bunlar zaman serisi regresyonu ve üstel düzeltme metodlarıydı. Bu yazının konusu ise aynı veri üzerinde ARIMA modellerini kullanarak tahminleme yapmak olacak. Bir önceki yazıda […]

R ÜZERİNDE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ BÖLÜM 2: ÜSTEL DÜZELTME METODU

Selamlar, serinin ikinci yazısına hoşgeldiniz. Geçen yazıda, Ocak 1966 ve Ekim 1975 yılları arasında Boston’da aylık silahlı soygunların verisini incelemiş ve zaman serisi regresyonu metodunu kullanarak tahminler gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz tahminler basit metodlar vasıtasıyla oluşmalarına karşın, göreceli olarak iyi sonuçlar elde etmişti. Bu yazıda ise aynı veri seti üzerinde başka bir tahminleme metodu olan “Üstel Düzeltme” […]

R Üzerinde Zaman Serisi Analizi Bölüm 1: Zaman Serisi Regresyonu

Selamlar, bu yazıyla birlikte blogda zaman serileri analizine dair bir yazı dizisi yayınlayacağım. Bu yazı dizisi 3 ya da 4 yazıdan oluşacak. Bu ilk yazıda, Ocak 1966 ve Ekim 1975 yılları arasında Boston’da aylık silahlı soygunların verisini inceleyerek, zaman serisi regresyonu metodu vasıtasıyla bir zaman serileri analizi gerçekleştireceğiz. Verinin tanımını üstte yaptık. Zaman serisi verilerinde […]

R Üzerinde Tesadüfi Orman Kullanarak Araba Değerlendirmesi Yapmak

Evet R ve Python üzerinde geçişler yaparak makine öğrenimi algoritmalarını uygulamaya devam ediyoruz. Son yazıyı Python üzerinde yazdıktan sonra bu yazıda da R üzerinde devam edeceğiz. Makine öğreniminin en güzide algoritmalarından biri olan tesadüfi(rastgele) orman (random forest) metodu ile arabaların bir değerlendirmesini yapacak ve seviyelerini sınıflandıracağız. Veri setini tanımlayarak başlayalım. Veri seti, arabaların belli başlı […]

R Üzerinde Güçlendirilmiş Karar Ağacı: İnşaat Ruhsatları Üzerine Bir Çalışma

Bir önceki yazımda güçlendirilmiş karar ağacı yöntemiyle bir gelir tahminleme modeli kurmuştum ve bir sonraki yazının da R üzerinde olacağını söylemiştim. Bu yazıda da aynı yöntemi R üzerinde uygulayacağız fakat bu kez farklı bir veri seti ve farklı bir güçlendirme(boosting) algoritması kullanacağız. Bunların ne olduğuna yazı ilerledikçe değineceğim. Bir önceki yazıda boosting metodunun ne olduğundan, […]

R Üzerinde Çoklu Regresyon Bölüm 2: Ev Fiyatlarını Tahminleme

Regresyon ile alakalı ilk yazımda, çoklu doğrusal regresyon kullanarak film skorlarını tahminlemiştim. Bu yazıda ise yine çoklu regresyon kullanarak ev fiyatlarını tahminleyeceğim. Yazı boyunca nasıl bir yol izleyeceğimi anlatayım. Öncelikle, bir önceki yazı kadar regresyona dair temel bilgiler aktarmayacağım. Daha çok uygulama ağırlıklı bir yazı olacak ve teorik bilgileri biraz daha azaltmaya çalışacağım. Veri setini […]

R Üzerinde Çoklu Doğrusal Regresyon – Bölüm 1: Film Skorlarını Tahminleme

Doğrusal regresyon, aralarında doğrusal ilişki bulunan değişkenlerin arasındaki bu ilişkiyi incelemekte ve bunu kullanarak tahmin yapmakta kullanılır. Bu yazıda, doğrusal regresyonun detaylarına ve kullanımına değinerek, model kurma ve seçmeyi anlatacağım. Doğrusal regresyon, adından da anlaşılabileceği gibi değişkenler arasındaki ilişkiden yola çıkarak bir lineer model kurar ve bu model vasıtasıyla da bağımlı değişkenin gelecekteki değerini tahmin […]

R Üzerinde Varyans Analizi(ANOVA): Eğitim Düzeyi ve TV İzleme İlişkisi

  ANOVA(Analysis of Variance), kategorik bir değişkeni bağımsız olarak ve nümerik bir değişkeni de bağımlı değişken olarak alır. Yani, kategorik değişkenin seviyeleri(kategorileri) değiştikçe nümerik değişken de anlamlı olarak değişiyor mu bunu araştırır. Biraz daha açacak olursak, bir örneklemin ortalamasından istatistiksel bir çıkarım yapmak istediğimizde veya aynı işlemi 2 gruba uygulamak istediğimizde, t testini kullanırız. Fakat […]

R Üzerinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi: Ekonomik Sınıf ve Eğitim Düzeyi İlişkisi

  R’ın istatistiksel analizler konusundaki gücünden bahsetmiştik. Şimdi bunu pekiştirmek adına bu yazıda R kullanarak ki-kare bağımsızlık testi gerçekleştirmeyi ve iki değişken arasındaki ilişkinin varlığını test etmeyi anlatacağım. İki değişkenin birbirinden bağımsız olması demek, ikisi arasında ilişki olmaması ve birbirlerinin sonuçlarını etkilememeleri demektir. Tam tersi bağımlı olmaları ise, birinin sonucunun diğerini etkileyeceğini gösterir. Ki-kare bağımsızlık […]

R Kodları Kullanarak Power BI Üzerine Veri Yüklemek ve Görselleştirmek

  R programlama dili kullanarak ham veriye şekil verme, düzenleme ve analiz etmenin ne kadar etkin olduğu, veri sektörüyle az da olsa alakası olan herkes tarafından bilinmektedir. Bu yazıda, son birkaç yılda özellikle veri bilimi alanında yükselişi süren istatistiksel programlama dili R’ın, Microsoft’un raporlama aracı olan Power BI ile entegrasyonundan bahsedeceğim. Başlamadan önce yazının nasıl […]